Usługi

Świadczymy usługi kalibracji odbiorników TV LCD lub plazmowych w celu uzyskania najlepszego obrazu u klienta w domu. Cena usługi to 140 zł. Przy zakupie TV w naszej firmie dajemy 50% rabat na ww.usługę.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie montażu urządzeń RTV oraz doradztwa w zakresie planowania instalacji audio-wizualnych.

CENNIK NA USŁUGI:

Rozmowa wstępna z inwestorem
Dojazd na miejsce przyszłej inwestycji
Ogledziny lokalu
Ustalenia z inwestorem dotyczące zapotrzebowania na urządzenia
Omówienie wymogów związanych z montażem
Przygotowanie oferty
Przygotowanie projektu
Dojazdy
Montaż
Uruchomienie systemu
Konfiguracja systemu
Instruktaż

1. ROZMOWA WSTĘPNA Z INWESTOREM

pierwsza rozmowa z przyszłym inwestorem, która odbywa się w siedzibie firmy Delta-Audio mieszczącej się w Częstochowie ul.Drogowców 33/35A lub w lokalu inwestora, znajdującym się na terenie miasta Częstochowy, jest bezpłatna;
jeśli rozmowa z przyszłym inwestorem odbywa się poza granicami miasta Częstochowy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł;

2. OGLEDZINY LOKALU

po wcześniej ustalonym terminie , przedstawiciel firmy udaje się na miejsce przyszłej inwestycji celem wstępnych oględzin lokalu, dokonania niezbędnych pomiarów i określenia warunków w jakich mają pracować urządzenia,dojazd jednorazowy na oględziny lokalu w granicach miasta Częstochowy jest bezpłatny;
jeśli jest konieczność dojazdu do lokalu który jest poza granicami miasta Częstochowy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.;

3. USTALENIA Z INWESTOREM DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZĄDZENIA

spotkanie i omówienie wymogów inwestora co do klasy urządzeń,ich marki ,ceny itp.;

4. OMÓWIENIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM

dojazd do lokalu inwestora celem oględzin i różnych ustaleń, na terenie miasta Cz-wy jest bezpłatny;
jeśli ustalenia z przyszłym inwestorem odbywają się poza granicami miasta Cz-wy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.;

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY

w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności zamówienia, koszt przygotowania oferty wahać się będą od 200zł.w górę;

6. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

projekt okablowania, rozmieszczenie maskownic, peszli, rozstaw urządzeń w lokalu narysowany przy pomocy prostych narzędzi systemu operacyjnego Windows np. Paint będzie kosztował w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności systemu od 70zł do 300zł.;
wykonanie rysunku nie jest konieczne przy realizacji inwestycji, lecz pozwala na uniknięcie niejasności,niezrozumienia i jest pomocne przy prawidłowym wykonaniu wszelkich założeń inwestora i projektanta;

7. DOJAZDY

dojazd jednorazowy na montaż urządzeń w granicach miasta Cz-wy jest bezpłatny;
jeśli czas realizacji inwestycji jest dłuższy i wynosi kilka dni , dojazdy do miejsca wykonywanych prac w Cz-wie doliczamy na fakturze w kwocie 50zł.;
każdy dojazd do miejsca poza Częstochową ,gdzie wykonywane są prace montażowe, doliczany jest do faktury , a koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.;

8. MONTAŻ

1. PROJEKTORA

montaż uchwytu do projektora w suficie ( cegła,pustak,płyta betonowa) 100zł.;
montaż uchwytu do projektora w suficie gips-karton 150zł.;
montaż uchwytu do projektora w suficie podwieszanym 200zł.;
montaż projektora do uchwytu 100zl.;

2. TV

montaż uchwytu do telewizora na ścianie prostej,pionowej (cegła,pustak,płyta betonowa) 150zł.;
montaż uchwytu do telewizora na ścianie prostej,pionowej,gips karton 200zł.;
montaż uchwytu do telewizora na ścianie ukośnej ,gips karton 250zł.;
montaż telewizora 50zł.;
montaż TV powyżej 1.8m +50zł do ceny montażu z punktów a, b, c, d

3. EKRANU

montaż ekranu do 350cm rozwijanego ręcznie na ścianie lub do sufitu (cegła,pustak,płyta betonowa) 100zł.;
montaż ekranu do 350cm rozwijanego ręcznie na ścianie gips karton 150zł.;
montaż ekranu do 350cm rozwijanego elektrycznie na ścianie lub do sufitu (cegła,pustak,płyta betonowa) 200zł.;
montaż ekranu do 350cm rozwijanego elektrycznie na ścianie gips karton 150zł.;
montaż ekranu w do 350cm suficie podwieszanym 450zł.;
cena za montaż ekranów powyżej 350 cm. ustalana jest indywidualnie;

4. GŁOŚNIKA

montaż głośnika na ścianie (cegła, pustak, płyta betonowa) 30zł.;
montaż głośnika na ścianie gips karton 35zł.;
montaż głośnika w suficie podwieszanym 45zł.;
montaż głośnika w suficie podwieszanym, który wymaga podwieszenia go do osobnej konstrukcji przymocowanej do sufitu stałego 70zł.;

5. MASKOWNICY

na ścianie prostej lub z małą ilością przeszkód 1mb 8zł.;
na ścianie z licznymi narożnikami , parapetami itp. 1mb 15zł.;

6. PESZLA

w ścianie gips karton 1mb 12zł.;
w ścianie z cegły , pustaka 1mb 15zł.;
w ścianie z płyty żelbetonowej 1mb 25zł.;

7. URZĄDZENIA W SZAFIE RACK

przykręcanie urządzenia do konstrukcji szafy i ułożenie przewodów 1szt.10zł.;

9. OKABLOWANIE

układanie przewodów w maskownicach 1mb 1zł.;
przeciąganie przewodów w peszlach 1mb 5zł.;
przeciąganie przewodów w otwieranym suficie podwieszanym 1mb 5zł.;
przeciąganie przewodów w zamkniętym suficie podwieszanym np. z płyt gips karton 1mb 15zł.;

10. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ

podłączenie urządzenia do zasilania oraz podłączenie urządzenia do obwodów sygnałowych 1szt. 50zł.;

11. URUCHOMIENIE SYSTEMU

cena za uruchomienie całego systemu 1szt. 100zł.;

12. INSTRUKTAŻ 50zł.