1. Sklep internetowy delta-audio.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składa się poprzez klikniecie na ikonę koszyka z boku produktu, który chcą Państwo zakupić i dodanie go do wirtualnego koszyka. Po dodaniu wszystkich produktów należy przejść do koszyka i podać wszystkie dane, oraz informacje o przesyłce i płatnościach. Na końcu zamówienie należy potwierdzić kliknięciem na przycisk „Kupuję i płacę”. W razie problemów lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 34 368 05 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 18:00, w sobotę w godz. 10:00-14:00 ), lub e-mail sklep@delta-audio.pl

1.1. Aby dokonać zakupów w sklepie Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, aktualną wersję przeglądarki www oraz komputer zdolny do współpracy z nią.

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę sklepu oferty w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym.

2.1 Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:

  • wybrać zamawiany towar lub usługę,
  • wybrać sposób dostawy, wprowadzić adres dostawy i dane, na jakie ma być wystawiona faktura,
  • wybrać sposób płatności spośród dostępnych w formularzu zamówienia i dokonać stosownej opłaty.

3.1 Wprowadzanie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem formularza kontaktu,lub mailowo przez adres sklep@delta-audio.pl.

3.2 W przypadku sytuacji, gdy Klient nie ureguluje zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez sklep zamówienia, sklep ma prawo anulować złożone zamówienie. Klient zostanie poinformowany o fakcie anulowania, poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

4. Sklep internetowy www.delta-audio.sklep.pl jest usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Świadczone usługi to: prowadzenie konta Klienta dostępnego po rejestracji, realizacja mailingów, możliwość zamieszczania komentarzy pod produktami, możliwość porównywania produktów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Świadczenie prowadzenia konta ma charakter bezterminowy i może być w każdym momencie zakończone na wyraźne życzenie Klienta (w formie wypowiedzenia umowy na adres mailowy sklepu lub na adres korespondencyjny). W przypadku sytuacji, gdy sklep jest w trakcie realizacji zamówienia, a Klient postanowił rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta), nastąpi to w ciągu 14 dni od momentu doręczenia produktu do Klienta. Rejestracja konta Klienta odbywa się w drodze wypełnienia stosownego formularza pod adresem delta-audio.pl/sklep/rejestracja, jest to moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem.

4.1 Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.

4.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego (dostępny pod adresem: kontakt) lub poczty e-mail. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym delta-audio.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Zamówienia ze strony sklepu potwierdzane są w ciągu 2 dni roboczych (w praktyce w 99% w ciągu 12 godzin) od momentu ich otrzymania. W niektórych przypadkach wymagane jest potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta - w takim wypadku sklep kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie.

8. O otrzymaniu i realizacji zamówienia informujemy listem e-mail na podany w formularzu adres.

9. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru. Z reguły wynosi od 1 do 5 dni roboczych (w dużej większości przypadków są to jednak 1-2 dni) od momentu potwierdzenia zamówienia. Przy każdym towarze znajdziecie Państwo informacje o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania.

10. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego – formy zapłaty za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie wybierają Państwo najdogodniejszą dla siebie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią.

11.1 W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

11.2. Sklep zastrzega sobie prawo do podniesienia wartości zamówienia o koszt realizacji płatności.

11.3 W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

12. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon. Na wyraźne życzenie wystawiamy faktury VAT - w tym celu prosimy o zaznaczenie tej opcji w zamówieniu. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu przedsiębiorstwa oświadcza, że dokonuje w jego imieniu wpłaty.

13. Większość z naszych produktów posiada pisemną gwarancje, która obowiązuje na terenie Polski. Gwarancje realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji dołączonej do produktu. W przypadku wystąpienia usterek lub wad towaru prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami o gwarancjach i reklamacjach. Sklep sklep.rms.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Klient, który spełnia definicję konsumenta z wcześniej wymienionej ustawy dysponuje prawem do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Klient zwraca produkt na swój koszt. W przypadkach zastrzeżonych prawem zwrot nie jest możliwy lub Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku Klientów nie spełniających definicji konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy.

14.1. Szczegółowy wykaz praw i obowiązków dotyczących zwrotów i odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

15. Reklamacja w drodze rękojmi jest możliwa, gdy konsument stwierdzi, że zakupiony towar konsumpcyjny jest niezgodny z zawartą ze sprzedawcą umową. Podstawowym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie sprzedawcy o takiej niezgodności w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. Zgodnie z prawem taki towar podlega naprawie lub wymianie. Odpowiedź na zawiadomienie Klienta zostanie udzielona w ciągu 14 dni. 

15.1 Podstawą rozpatrzenia roszczeń przez sklep jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidzianą przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz „Dokument zwrotu towaru”, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.

15.2 W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

17. Nie prowadzimy prac związanych z wyładunkiem, wnoszeniem, rozpakowywaniem i montażem zamówionego towaru (chyba, że zostało to określone w odrębnej umowie np. umowie instalacyjnej).

18. Wszystkie wymienione nazwy produktów i producentów zostały używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

19. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

20. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

21. Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

21.1. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż jest ograniczona określoną liczbą towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w który wyczerpane zostaną zapasy objęte daną formą wyprzedaży lub promocji. W zależności od warunków promocji – w magazynie sklepu lub w magazynie zewnętrznego dostawcy.

21.2. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

22. Sklep delta-audio.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.

23. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

23.1 Wszystkie produkty dostępne w sklep.rms.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu. Wszystkie produkty dostępne w sklep.rms.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

24. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie delta-audio.sklep.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@delta-audio.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez delta-audio.sklep.pl dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu delta-audio.sklep.pl na koszt własny.

25. Sklep delta-audio.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, awaria etc.) lub innych od niego niezależnych. Sklep delta-audio.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie, spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez sklep delta-audio.sklep.pl, w szczególności z powodu działania siły wyższej.

26. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

27. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.

29.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/"