Nasza firma świadczy usługi w zakresie montażu urządzeń RTV oraz doradztwa w zakresie planowania instalacji audio-wizualnych.

CENNIK NA USŁUGI:

 • Rozmowa wstępna z inwestorem
 • Dojazd na miejsce przyszłej inwestycji
 • Oględziny lokalu
 • Ustalenia z inwestorem dotyczące zapotrzebowania na urządzenia
 • Omówienie wymogów związanych z montażem
 • Przygotowanie oferty
 • Przygotowanie projektu
 • Dojazdy
 • Montaż
 • Uruchomienie systemu
 • Konfiguracja systemu
 • Instruktaż

1. ROZMOWA WSTĘPNA Z INWESTOREM

Pierwsza rozmowa z przyszłym inwestorem, która odbywa się w siedzibie firmy Delta-Audio mieszczącej się w Częstochowie ul. Sikorskiego 120 lub w lokalu inwestora, znajdującym się na terenie miasta Częstochowy, jest bezpłatna. Jeśli rozmowa z przyszłym inwestorem odbywa się poza granicami miasta Częstochowy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł;

2. OGLĘDZINY LOKALU

We wcześniej ustalonym terminie przedstawiciel firmy udaje się na miejsce przyszłej inwestycji celem wstępnych oględzin lokalu, dokonania niezbędnych pomiarów i określenia warunków w jakich mają pracować urządzenia. Koszt usługi to 120 zł (ten koszt nie jest doliczany w przypadku finalizacji inwestycji). Dojazd jednorazowy na oględziny lokalu w granicach miasta Częstochowy jest bezpłatny; jeśli jest konieczność dojazdu do lokalu, który jest poza granicami miasta Częstochowy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.;

3. USTALENIA Z INWESTOREM DOTYCZĄCE ZAPOTRZEBOWANIA NA URZĄDZENIA

Spotkanie i omówienie wymogów inwestora co do klasy urządzeń, ich marki, ceny itp.;

4. OMÓWIENIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM

Dojazd do lokalu inwestora celem oględzin i różnych ustaleń, na terenie miasta jest bezpłatny.

Jeśli ustalenia z przyszłym Inwestorem odbywają się poza granicami miasta Cz-wy doliczany do faktury jest koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY

w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności zamówienia, koszty przygotowania oferty wahać się będą od 200zł w górę;

6. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Projekt okablowania, rozmieszczenie maskownic, peszli, rozstaw urządzeń w lokalu narysowany przy pomocy prostych narzędzi graficznych systemu operacyjnego Windows i będzie kosztował w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności systemu od 70zł do 300zł.

Wykonanie rysunku nie jest konieczne przy realizacji inwestycji, lecz pozwala na uniknięcie niejasności, niezrozumienia i jest pomocne przy prawidłowym wykonaniu wszelkich założeń inwestora i projektanta;

7. DOJAZDY

 • dojazd jednorazowy na montaż urządzeń w granicach miasta Cz-wy jest bezpłatny;
 • jeśli czas realizacji inwestycji jest dłuższy i wynosi kilka dni, dojazdy do miejsca wykonywanych prac w Cz-wie doliczamy na fakturze w kwocie 50zł.;
 • każdy dojazd do miejsca poza Częstochową ,gdzie wykonywane są prace montażowe, doliczany jest do faktury, a koszt dojazdu liczony wg. stawki jaką przewiduje Urząd Skarbowy tj. za 1km x 0,8358zł.;

8. MONTAŻ

1. PROJEKTORA

 • montaż uchwytu do projektora w suficie ( cegła, pustak, płyta betonowa) 100zł;
 • montaż uchwytu do projektora w suficie gips-karton 150zł;
 • montaż uchwytu do projektora w suficie podwieszanym 200zł;
 • montaż projektora do uchwytu 100zł;

2. TV

 • montaż uchwytu do telewizora na ścianie prostej, pionowej (cegła, pustak, płyta betonowa) 150zł.;
 • montaż uchwytu do telewizora na ścianie prostej,pionowej,gips karton 200zł.;
 • montaż uchwytu do telewizora na ścianie ukośnej ,gips karton 250zł.;
 • montaż telewizora 50zł.;
 • montaż TV powyżej 1.8m +50zł do ceny montażu z punktów a, b, c, d

3. EKRANU

 • montaż ekranu do 350cm rozwijanego ręcznie na ścianie lub do sufitu (cegła,pustak,płyta betonowa) 100zł.;
 • montaż ekranu do 350cm rozwijanego ręcznie na ścianie gips karton 150zł.;
 • montaż ekranu do 350cm rozwijanego elektrycznie na ścianie lub do sufitu (cegła, pustak, płyta betonowa) 200zł.;
 • montaż ekranu do 350cm rozwijanego elektrycznie na ścianie gips karton 150zł.;
 • montaż ekranu w do 350cm suficie podwieszanym 450zł.;
 • cena za montaż ekranów powyżej 350 cm. ustalana jest indywidualnie;

4. GŁOŚNIKA

 • montaż głośnika na ścianie (cegła, pustak, płyta betonowa) 50zł.;
 • montaż głośnika na ścianie gips karton 50zł.;
 • montaż głośnika w suficie podwieszanym 50zł.;
 • montaż głośnika w suficie podwieszanym, który wymaga podwieszenia go do osobnej konstrukcji przymocowanej do sufitu stałego 70zł.;

5. MASKOWNICY

 • na ścianie prostej lub z małą ilością przeszkód 1mb 8zł.;
 • na ścianie z licznymi narożnikami, parapetami itp. 1mb 15zł.;

6. PESZLA

 • w ścianie gips karton 1mb 12zł.;
 • w ścianie z cegły, pustaka 1mb 15zł.;
 • w ścianie z płyty żelbetonowej 1mb 25zł.;

7. URZĄDZENIA W SZAFIE RACK

 • przykręcanie urządzenia do konstrukcji szafy i ułożenie przewodów 1szt.10zł.;

9. OKABLOWANIE

 • układanie przewodów w maskownicach 1mb 1zł.;
 • przeciąganie przewodów w peszlach 1mb 5zł.;
 • przeciąganie przewodów w otwieranym suficie podwieszanym 1mb 5zł.;
 • przeciąganie przewodów w zamkniętym suficie podwieszanym np. z płyt gips karton 1mb 15zł.;

10. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ

 • podłączenie urządzenia do zasilania oraz podłączenie urządzenia do obwodów sygnałowych 1szt. 50zł.;


11. URUCHOMIENIE SYSTEMU

 • cena za uruchomienie całego systemu 1szt. 100zł.;

12. INSTRUKTAŻ 50zł.